Share this

First class

Progressional plan

4 week planning doc

Theme- caitheamh aimsire ( pastimes)

Activities

● Comhrá ranga idir múinteoir agua na páistí

● Comhrá beirte – an maith leat sport? Is maith liom ceol

● Cluiche: Deir Ó Grádaigh

● Amhrán: ‘Ag imirt rugbaí’

● Meatsail – focal le pictúir

● Rólimirt

● Cluiche: fíor nó bréagach

● Dán ‘ An liathróid’

● Teascleabhair – scríobh, éist agus ceangail

● Cluiche: cluiche cuimhne

Wish List

has been added to your cart!

have been added to your cart!

Lesson Plan Main Category , , , ,
Tags ,

You must log in and be a buyer of this download to submit a review.

The Teaching Style
The Teaching Style
Articles: 109