Share this

Plean Ceachta do Seisiún Súgartha/ Aistear i ngaelscoil. Deartha do rang Naíonán Bheaga ach is féidir leat é a úsáid le Naíonáin Mhóra. Téama: An Fheirm. San áireamh: na háiteanna súgartha, measúnú, deiseanna litearthachta agus uimhearthactha.

Highly detailed lesson plan for Aistear in a Gaelscoil. Ideal for a Junior Infants class but can be used with Senior Infants. Theme: An Fheirm.

Wish List

has been added to your cart!

have been added to your cart!

Lesson Plan Main Category , , , , , ,
Tags , , , , ,

You must log in and be a buyer of this download to submit a review.